سطح ارایه خدمات

فعال نگه داشتن سرویس تا ۹۸٪، در صورت در دسترس بودن سرویس کمتر از این زمان در ازاء زمان قطعی 3 برابر زمان قطعی سرویس مازاد ارائه می گردد.

پشتیبانی نیز از طریق پرتال پشتیبانی و ایمیل مرتبط پشتیبانی قابل ارائه می باشد.

به سی آر ام آنلاین خوش آمدید