شرایط ارئه پشتیبانی

پشتیبانی رایگان بر روی سرویس عبارتست از:
1. پشتیبانی شامل در دسترس نگه داشتن سرویس crmonlineو سوالات مرتبط با آن تنها به صورت تیکت
2. پشتیبانی در‌خصوص سوالات پرتال پشتیبانی تنها به صورت تیکت
3. پشتیبانی از سوالات عمومی در خصوص قابلیت ها تنها به صورت تیکت
4. حداکثر زمان پاسخگویی هر تیکت 5 ساعت کاری می باشد

FAQ:
1. در صورتیکه نیاز به سرویس تلفنی بود چه باید کرد؟ این پشتیبانی رایگان و در صورت نیاز باید خدمات ساعتی یا پشتیبانی خریداری شود.

2. آدرس سیستم تیکتینگ چه می باشد؟ portal.crmonline.center

3. در صورت نیاز به خدمات فنی چه باید کرد؟ نسبت به خرید پکیج های خدماتی اقدام نمایید.

4. در صورت نیاز به آموزش چه باید کرد؟ نسبت به خرید پکیج های آموزشی اقدام نمایید.

بسته های پشتیبانی:
1. پشتیبانی به صورت تلفنی و تیکت می باشد .
2. پشتیبانی شامل راهنمایی،پاسخگویی به سوالات و رفع مشکلات و سفارشی سازی های پایه می باشد .
3. در صورت نیاز کارشناسان پشتیبانی به صورت ریموت به سیستم مشتری وصل شده و اقدام به بررسی ، راهنمایی و رفع مشکل می نمایند.
4. به دلیل پویایی و گستردگی سیستم امکان تحلیل، طراحی وحتی آموزش های اساسی به هیچ عنوان وجود ندارد و تنها در صورت نیاز مشتری این خدمات به صورت کلی ارایه می گردد. با توجه به این شرایط مجموعه در خصوص این خدمات که به صورت ریموت و تحت پشتیبانی صورت می گیرد هیچگونه مسولیتی نخواهد داشت .لذا در صورت نیاز به این خدمات بسته های مرتبط می بایست خریداری شود.
5. خدمات ارایه شده بر اساس زمان تخصیص داده شده از بسته خدمات مشتری کاسته خواهد شد .
6. بسته های خدمات جهت استفاده در طول یک سال شمسی از زمان خرید می باشد و قابل انتقال به سال بعد نمی باشد .

FAQ:
1. در صورت نیاز به تحلیل و طراحی CRM چه باید کرد؟ قراردادی جداگانه جهت تحلیل و طراحی بسته می شود.
2. در صورت نیاز به پشتیبانی حضوری چه باید کرد؟ باید با بخش فروش هماهنگ شود.
3. در صورت نیاز به آموزش های جامع چه باید کرد؟ با هماهنگی با بخش فروش پکیج خریداری می شود.

نکات:
1. جهت ارایه خدمات بهتر و همچنین سریع تر پیشنهاد می شود از تکرر سوالات کوچک خودداری نموده و پس از تجمیع تعدادی سوال یا … را جمع آوری و به صورت یک تماس در خصوص آنها درخواست پشتیبانی صورت گیرد .

Sla:

1- فعال نگه داشتن سرویس تا ۹۸٪ ، در صورت در دسترس بودن سرویس کمتر از این زمان در ازا زمان قطعی 3 برابر زمان قطعی سرویس مازاد ارایه می شود