34 نکته که هر کسی باید در مورد مایکروسافت داینامیک سی آر ام بداند

۱- ۳۵ نکته که همه باید در مورد داینامیک سی آر ام بدانند​

۲- Getting Started with CRM

۳- Getting Started with CRM

۴- Getting Started with CRM

۵- CRM User Basics

۶- CRM User Basics

۷- CRM User Basics

۸- CRM User Basics

۹- CRM User Basics

۱۰- CRM User Basics

۱۱- CRM User Basics

۱۲- CRM User Basics

۱۳- CRM User Basics

۱۴- CRM User Basics

۱۵- CRM User Basics

۱۶- CRM User Basics

۱۷- Managing Business Processes

۱۸- Managing Business Processes

۱۹- ایجاد یک سرنخ

۲۰- Managing Business Processes

۲۱- Working with Productivity

۲۲- Working with Productivity

۲۳- Working with Productivity

۲۵- Working with Productivity

۲۶- Working with Productivity

۲۷- Customization Basics

۲۸- Customization Basics

۲۹- Customization Basics

۳۰- Customization Basics

۳۱- Customization Basics

۳۲- Customization Basics

۳۳- Customization Basics

اشتراک گذاری در facebook
Facebook
اشتراک گذاری در twitter
Twitter
اشتراک گذاری در linkedin
LinkedIn
اشتراک گذاری در tumblr
Tumblr
اشتراک گذاری در pinterest
Pinterest
اشتراک گذاری در telegram
Telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
WhatsApp

به سی آر ام آنلاین خوش آمدید